ПРОГРАМА

Първа национална конференция по иновации в акушерството и гинекологията

Х-л RIU HELIOS PARADISE 25-28.06.2020г. 25.06.2020г.

/четвъртък/

12.00-19.00 – Регистрация и настаняване

18.00-18.15 – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ

18.15-18.45 – Подмладяване на яйчниците – иновативни подходи в увеличаване на репродуктивния период при жените, Ат.Щерев

9.30-21.00 – Вечеря ‘Добре дошли’ 26.06.2020г.

/петък/

09.00-13.00 – Първа научна сесия: МОДЕРАТОР ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

09.00-09.30 –Чревна флора в здраве и болест, М. Малинова

09.30-10.00 – От какво се страхуват бременните?, В.Ирмов;

10.00-10.30 – Пренатал ДЕНК всичко необходимо спрямо индивидуалните потребности на бременната – презентация на Sevexpharma, П.Петров

1 0.30-11.00 – презентация на Alkaloid: Иновативните продукти на Алкалоид ЕООД, подходящи за бременни жени и кърмещи майки, П.Петранов,

11.00-11.15 – Кафе пауза

11.15-11.30 – Съвременни концепции за водене на бременността, В.Ирмов 11.30-12.00 – Скрининг при двуплодна бременност, П.Чавеева

12.00-12.30 – презентация на Valentis: Моят опит с Nataspin H, М.Малниова 12.30-13.00 – Съхранение на яйчниковия резерв при яйчниковия ендометриом, нашият опит, М.Матев, З.Минев

13.00-14.30 – Обяд

14.30-16.30 Втора научна сесия: МОДЕРАТОР ПРОФ.Д-Р МАРИЯ МАЛИНОВА 14.30-14.45 – Клинична характеристика и оперативно лечение на неопластичен хидроперикард от гинекологичен произход, П.Видолов, Т.Стефанов

14.45-15.00 – „Злокачествени заболявания на гърдата - иновативна система за профилактика”; Г. Павлова

1 5.00-15.30 – Оценка на вагиналната микрофлора и скрининг на полово-предавани инфекции нац 70 жени в репродуктивна възраст, посредством PCR в реално време базиран на технология FEMOFLOR, А.Минчева, М. Давидова, М. Кехайова, Р. Лихарска, Ив. Новачкова, Ал.Дечев

1 5.30-16.00 – Рецидивиращи възпалителни заболявания на вулвата и влагалището – съвременен поглед върху проблема, Д.Давидова

16.00-16.30 – Защо лапароскопия, З.Минев, М.Матев

19.00-21.00 – Вечеря 27.06.2020г.

/събота/

09.00-11.00 – Трета научна сесия: МОДЕРАТОР ДОЦ.Д-Р ВАЛЕНТИН ИРМОВ 09.00-09.30 –Квантово-магнитен резонансен анализатор – мит или реалност и иновация, М. Малинова

09.30-10.00 – презентация на Zentiva: Съвременен подход в борбата с уроинфекциите, П.Петров 10.00-10.30 – презентация на Интербизнес 91: Ренесанс в UV дезинфекцията. Иновация - лампи UVC-2020, Л. Зафирова.

10.30-11.00 – презентация на VEDRA: Иновативни подходи в борбата с ранните предракови промени на маточната шийка, П.Петров

10.45-11.00 – Кафе пауза

11.00-11.30 –Дисменорея. Ювенилна хеморагична метрорагия. В.Ирмов

11.30-12.00 – Иновативни подходи в скрининга на прееклампсията, Б.Стоилов, 12.00-12.20 – CRL в 1-ви триместър - един параметър, сигнификантна клинична стойност, М. Янкова

12.20-12.40 – IUD изкуството на вътрематочната контрацепция, Р.Велев

12.40-13.00 – Лапароскопски цервикоистмичен серклаж, нашият шестгодишен опит, М.Матев, З.Минев

13.00-14.00 – Обяд

14.00 – 17.00 – ПЪРВА ЧАСТ НА СИМОПЗИУМ ПО УРОГИНЕКОЛОГИЯ, МОДЕРАТОРИ: ДОЦ.Д-Р МАДЖИД КАДИМ, ПРОФ.Д-Р ПЕТЪР ПЕТРОВ

14.00-14.30 – Приложение на системата Remeex (изкуствен сфинктер) при тежки форми на стрес уринарна инконтиненция при жените, Г.Хубчев

14.30-15.00 – Предиктивната медицина и превентивната хирургия, М. Кадим, Ст. Здравчев, Г. Кошничарски, Ив. Къосев, В. Пеев

15.00-15.30 – Находки при образна диагностика на урогенитална туберколоза, В.Пеев

15.30-16.00 – Тумор на ляв бъбрек – лапароскопски подход, Т.Ставракев, А. Димитров, К. Апти , А. Златанов , Н. Узунов , С.Миланова , К. Пасков , Ж. Читалов

16.00-16.30 – J-плазма – приложение, Г.Хубчев

16.30-17.00 – Роботизирана колпоскопска сакроилиопексия, И.Костов

19.30-23.30 – Вечеря 28.06.2020г.

/неделя/

09.00-09.30 ВТОРА ЧАСТ НА СИМПОЗИУМ УРОГИНЕКОЛОГИЯ, МОДЕРАТОР: ДОЦ.Д-Р ГЕОРГИ ХУБЧЕВ

09.00-09.30 – Иновативни и миниинвазивни методи за укрепване на тазовото дъно, В.Глигоров

09.30-12.30 – ПЕТА НАУЧНА СЕСИЯ, МОДЕРАТОР ПРОФ.Д-Р АТАНАС ЩЕРЕВ 09.30-10.00 – Иновации в ехографската хистеро-салпингография, М. Малинова 10.00-10.20 – Иновативен подход в лечението на синдрома поликистозните яйчници, В.Стоилов

10.20-10.40 – Кафе пауза

10.40-11.00 – Иновативни и алтернативни подходи в опазването на женското здраве, Св.Войникова

11.00-11.30 – Иновативни медико- социални подходи на здравните услуги при жени в напреднала и старческа възраст, Кр.Визев, П. Ангелова, Ст. Визев, Н. Визев

11.30-12.00 – Здравни грижи при хронични заболявания – геронтологични аспекти, М.Визева, Ст. Визев, П. Ангелова, Н. Визев 1

2.00-12.30 – Закриване на конференцията

12.30-14.00 – Обяд

Share this page